Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku kolejnego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Bilana

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.26.2022                                                              Przemyśl, dnia 23 czerwca 2022 r.

INFORMACJA

Na dzień 15 czerwca 2022 r. został ogłoszony i zorganizowany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 27/4 o powierzchni 0,0014 ha, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00064558/2 i nr 50/5 o powierzchni 0,0357 ha, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00064557/5, obie w obrębie 214 m. Przemyśla, położonej przy ul. Włodzimierza Bilana w Przemyślu.

Cena wywoławcza została określona na kwotę 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) brutto, podatek VAT zwolniony.

Do udziału w przetargu zostały dopuszczone dwie osoby, które w terminie określonym w ogłoszeniu o kolejnym przetargu tj. do dnia 7 czerwca 2022 r., wpłaciły wadium w kwotach po 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) brutto. Do udziału w przetargu nie została dopuszczona jedna osoba, która wadium w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) brutto wpłaciła po terminie 7 czerwca 2022 r.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 42 000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100) brutto, podatek VAT zwolniony.

Na nabywcę nieruchomości został ustalony Pan Tomasz Piechowicz.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta