Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Przemyśla o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z ich treścią

BRMP.II.2.422.6.2018
BRMP.II.2.422.7.2018
BRMP.II.2.422.9.2018
BRMP.II.2.422.13.2018
Przemyśl 2022-06-21
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Przemyśla
o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z ich treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029),

z a w i a d a m i a m, o przyjęciu dokumentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • „Konopnicka – Pobrzeże” przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu 150/2021 z dnia 29 października 2021r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego poz. 4372 z dnia 9 grudnia 2021r.),
  • „Słowackiego V” przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 152/2021 z dnia 29 października 2021r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego poz. 3901 z dnia 24 listopada 2021r.),
  • „Ostrów II - południe” przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr Nr 151/2021 z dnia 29 października 2021r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego poz. 4324 z dnia 8 grudnia 2021r.),
  • „Zielonka II - południe” przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr Nr 149/2021 z dnia 29 października 2021r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego poz. 4371 z dnia 9 grudnia 2021r.),

Jednocześnie  informuję o możliwości zapoznania się z ich treścią wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem o których mowa w art. 43 w/w ustawy do dnia 31 lipca 2022r., w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla, ul. Ratuszowa 1.

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Przemyśla o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z ich treścią : PDFObwieszczenie Prezydenta Miasta Przemyśla o przyjeciu dokumentów.pdf (371,09KB)