Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

STANOWISKO Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 14 czerwca 2022 r. W SPRAWIE BUDOWY ZACHODNIEJ OBWODNICY MIASTA PRZEMYŚLA

STANOWISKO
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 14 czerwca 2022 r.

W SPRAWIE BUDOWY ZACHODNIEJ OBWODNICY MIASTA PRZEMYŚLA

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), Rada Miejska w Przemyślu

§ 1

Z zadowoleniem przyjmuje do wiadomości informację o kontynuowaniu prac projektowych, dotyczących przebiegu zapowiadanej Zachodniej Obwodnicy Miasta Przemyśla.

Zgodnie z przyjętą polityką przestrzenną Miasta Przemyśla wyrażoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta Przemyśla, realizacja tak ważnego celu strategicznego jakim jest obwodnica, powinno znacząco poprawić dostępność komunikacyjną Miasta w układzie międzynarodowym, krajowym i regionalnym, jak również poszczególnych dzielnic.

Projektowana obwodnica powinna być czynnikiem wspierającym rozwój Miasta oraz ościennych Gmin, dlatego nie może stanowić sztucznej, trudnej do pokonania bariery dla potencjalnych inwestycji - tak mieszkaniowych, jak i gospodarczych.

Realizacja powyższych postulatów jest możliwa jedynie poprzez przeprowadzenie obwodnicy tak, aby ostatecznie łączyła drogę krajową 77, poprzez drogę krajową 28 do drogi wojewódzkiej 885 (na odcinku Przemyśl – Malhowice).

W związku z powyższym Rada Miejska stoi na stanowisku, że Zachodnia Obwodnica Miasta Przemyśla powinna zaczynać się przed Żurawicą, zgodnie z tzw. wariantem 5A (różowym), tym samym omijając Przemyśl od zachodu. Następnie po przekroczeniu rzeki San docierać do drogi krajowej 28. Ze względu na domknięcie układu komunikacyjnego konieczne jest jej kontynuowanie w kierunku południowym do drogi wojewódzkiej 885. Ze względu na bardzo trudne ukształtowanie terenu należy przeanalizować wszelkie możliwe warianty poprowadzenia tego odcinka tak z wykorzystaniem zabezpieczonych w prawie miejscowym korytarzy drogowych na terenie Miasta (poprzez istniejące odpowiednie zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego), jak i warianty przebiegające w oddaleniu od Miasta.

Rada Miejska zdecydowanie sprzeciwia się ograniczeniu projektowanej Zachodniej Obwodnicy Miasta Przemyśla do odcinka łączącego drogę krajową 77 z drogą krajową 28. Takie rozwiązania wprawdzie poprawi tranzyt z kierunku Rzeszowa na Dynów czy Sanok, ale zupełnie nie poprawi a być może nawet pogorszy sytuację komunikacyjną w Mieście, szczególnie w okolicach Mostu im. Orląt Przemyskich.

Mając na względzie dotychczasowy wysiłek Miasta w budowie dróg obwodowych na jego terenie, Rada Miejska oczekuje, że Zachodnia Obwodnica Miasta Przemyśla zostanie sfinansowana w całości ze środków pochodzących z Budżetu Państwa lub środków unijnych.

§ 2

Rada Miejska zwraca się do Prezydenta Miasta Przemyśla o zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie wyboru wariantów budowy Zachodniej Obwodnicy Miasta Przemyśla.

§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu do przekazania niniejszego Stanowiska Prezesowi Rady Ministrów, Wojewodzie Podkarpackiej, Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, Dyrektorowi Generalnemu Dróg Krajowych i Autostrad, Parlamentarzystom okręgu krośnieńsko-przemyskiego oraz Prezydentowi Miasta Przemyśla.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFStanowisko RM obwodnica 14.06.2022.pdf (93,65KB)