Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

 Rada Miejska w Przemyślu - transmisje z sesji Rady


LXXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2022-06-28, godz. 15:30 w dużej Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu (STACJONARNIE).

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli oraz Przemyskiej Rady Seniorów.
 3. Wystąpienia radnych.
  1. Przyjęcie protokołów.
   PDFLXXV PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 05.11.2021 r..pdf (293,77KB)
   PDFLXXV PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 29.11.2021 r. (kontynuacja).pdf (215,65KB)
   PDFLXXVI PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 25.11.2021 r..pdf (287,02KB)
   PDFLXXVII PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 20.12.2021 r..pdf (240,36KB)
   PDFLXXVIII PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 06.12.2021 r..pdf (216,95KB)
   PDFLXXIX PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 22.12.2021 r..pdf (205,62KB)
   PDFLXXX PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 24.01.2022 r..pdf (241,37KB)
   PDFLXXXI PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 11.03.2022 r..pdf (245,91KB)
   PDFLXXXII PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 25.03.2022 r..pdf (213,22KB)
   PDFLXXXII PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 30.03.2022 r. (kontunuacja).pdf (207,46KB)
   PDFLXXXIII PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 08.04.2022 r..pdf (290,98KB)
   PDFLXXXIV PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 27.04.2022 r..pdf (260,18KB)
   PDFLXXXVI PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 06.06.2022 r..pdf (238,22KB)
   PDFLXXXVII PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 14.06.2022 r..pdf (206,41KB)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Św. Jana Nepomucena 3 na Plac Błogosławionego Księdza Augusta Czartoryskiego w Przemyślu - proj. nr 82/2022 wraz z autopoprawką.
  PDF82.2022.pdf (1,01MB)
  PDFOpinia Prezydenta + Zarządu Osiedla.pdf (3,01MB)
  PDFautopoprawka do proj. nr 82.2022.pdf (644,93KB)
  1. Omówienie aktualnej sytuacji, dotyczącej inwestycji SIM.
 5. Przyjęcie stanowiska w sprawie wsparcia klubów sportowych, które powinny otrzymać w 2021 roku środki finansowe z tytułu opłaty targowej - proj. nr 93/2022.
  PDF93.2022.pdf (281,72KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odłożenia procedowania uchwały pod nazwą "Park Kulturowy Starego Miasta w Przemyślu" złożonej przez Prezydenta Miasta Przemyśla - proj. nr 91/2022.
  PDF91.2022.pdf (647,14KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl na rok szkolny 2022/2023 - proj. nr 89/2022.
  PDF89.2022.pdf (450,45KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. - proj. nr 92/2022.
  PDF92.2022.pdf (547,31KB)
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 96/2022.
   PDFproj.nr 96.2022.pdf (114,43KB)
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 97/2022.
   PDFproj.nr 97.2022.pdf (83,20KB)
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 103/2022.
   PDFproj.nr 103.2022.pdf (93,03KB)
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 104/2022.
   PDFproj.nr 104.2022.pdf (127,66KB)
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 106/2022.
   PDF106.2022.pdf (751,04KB)
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 107/2022.
   PDF107.2022.pdf (688,00KB)
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla - proj. nr 108/2022.
   PDF108.2022.pdf (3,55MB)
  8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 r. - proj. nr 109/2022.
   PDF109.2022.pdf (717,85KB)
  9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl - proj. nr 95/2022.
   PDF95.2022.pdf (138,47KB)
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - proj. nr 101/2022.
   PDFproj.nr 101.2022.pdf (101,47KB)
  11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 65/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla - proj. nr 105/2022 wraz z autopoprawką.
   PDF105.2022.pdf (4,20MB)
   PDFautopoprawka do proj. nr 105.2022.pdf (243,73KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Zarządu Osiedla na terenie miasta Przemyśla - proj. nr 94/2022 wraz z autopoprawką.
  PDFproj.nr 94.2022.pdf (57,13KB)
  PDFproj.nr 94.2022 - Autopoprawka.pdf (20,03KB)
 10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021.
  DOCXPismo_przewodnie_-_Sprawozdanie_za_2021.docx (59,20KB)
  PDFSprawozdanie-Program_wspolpracy_2021.pdf (1,03MB)
  1. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r.
   PDFSprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r..pdf (7,05MB)
  2. Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu za I - IV kwartał 2021 roku oraz za I kwartał 2022 roku.
   PDFKR - sprawozdanie - I kwartał 2021 r..pdf (291,53KB)
   PDFKR - sprawozdanie - II kwartał 2021 r..pdf (604,29KB)
   PDFKR - sprawozdanie - III kwartał 2021 r..pdf (150,23KB)
   PDFKR - sprawozdanie - IV kwartał 2021 r..pdf (151,94KB)
   PDFKR - sprawozdanie - I kwartał 2022 r..pdf (149,74KB)
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu na 2022 rok - proj. nr 102/2022.
   PDF102.2022.pdf (610,37KB)
 11. Raport o stanie Gminy.
  PDFRaport o stanie gminy za 2021 - pismo przewodnie.pdf (41,04KB)
  PDFRaport o stanie gminy za 2021.pdf (4,93MB)
  1. przedstawienie raportu o stanie Gminy,
  2. debata nad raportem o stanie Gminy,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Przemyśla wotum zaufania - proj. nr 99/2022.
   PDF99.2022.pdf (394,27KB)
 12. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok:
  PDFInformację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.pdf (815,06KB)
  PDFZarządzenie Nr 173.2022 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2021 rok.pdf (84,45MB)
  PDFPismo przewodnie - mienie 2021.pdf (187,36KB)
  PDFInformacja_o_stanie_mienia_GMP_za_2021.pdf (30,40MB)
  PDFSprawozdanie finansowe sporz. na dn. 31.12.2021 r..pdf (8,26MB)
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok,
  2. przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
   PDFOpnia KR w spr. wykonania budżetu wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Prezydentowi.pdf (327,85KB)
   PDFOpinia RIO z dn. 22.06.2022 - Uchwała Nr 11_40_2022.pdf (249,11KB)
  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
   PDFOpinia RIO z dnia 8.06.2022.pdf (281,38KB)
  4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok - proj. nr 100/2022.
   PDF100.2022.pdf (373,84KB)
  5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Przemyśla absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok - proj. nr 98/2022.
   PDF98.2022.pdf (412,91KB)
   PDFOpinia RIO z dn. 22.06.2022 - Uchwała Nr 11_40_2022.pdf (249,11KB)
 13. Zakończenie obrad.
Kategorie strony: Rada Miejska