Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 75/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Uchwała Nr 75/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 6 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków

   
       

dochody

wydatki

       

38 700,00 zł

38 700,00 zł

Dział

Rozdział

§

     
           

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

38 700,00 zł

38 700,00 zł

 

90095

 

Pozostała działalność

38 700,00 zł

38 700,00 zł

   

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie pojazdu z odpadam)

38 700,00 zł

 
   

4300

Zakup usług pozostałych

 

38 700,00 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Janusz Zapotocki


PDFUchwała Nr 75 2022.pdf