Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Włodzimierza Bilana 2

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.40.2022                                                                                                                   Przemyśl, dnia 9 czerwca 2022 r.

INFORMACJA

Na dzień 1 czerwca 2022 r. został ogłoszony i zorganizowany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Włodzimierza Bilana 2, oznaczonej jako działka nr 41 o powierzchni 0,0981 ha i działka nr 42 o powierzchni 0,0188 ha w obrębie nr 214 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00059859/4.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości została określona na kwotę 1 200 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100) brutto, podatek VAT zwolniony.

Z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla drugiego przetargu ustnego nieograniczonego – w ustalonym terminie do dnia 24 maja 2022 r. nikt nie wpłacił wadium, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta