Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej przy ul. Swobodnej, przeznaczonej do zbycia.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.22.2022

                                           

I N F O R M A C J A

       Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00057232/9, położonej w obrębie nr 201 miasta Przemyśla, oznaczonej jako działka nr 1052 o powierzchni 0,0631 ha, działka nr 1054 o powierzchni 0,0272 ha, działka nr 1059 o powierzchni 0,0042 ha i działka nr 1074 o powierzchni 0,0175 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

       Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) upływa w dniu 19 lipca 2022 r.

z up. Prezydenta Miasta
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Wykaz - GN.6840.22.2022.jpeg

PDFWykaz - ul. Swobodna.pdf