Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. M. Konopnickiej - działka nr 768 obręb 208.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.2.2022                                                                    Przemyśl, dnia 2 czerwca 2022 r.

 

I n f o r m a c j a

      Na dzień 25 maja 2022 r. został ogłoszony i zorganizowany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00069130/1, oznaczonej jako działka nr 768 o powierzchni 0,0297 ha, położonej w obrębie 208 m. Przemyśla.

         Cena wywoławcza została określona na kwotę 34 000,00 zł brutto (w tym 23 % podatku VAT).

         Do uczestniczenia w przetargu została dopuszczona jedna osoba, która w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu tj. do dnia 17 maja 2022 r. wpłaciła wadium w kwocie 3 400,00 zł brutto.

          Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 35 000,00 zł brutto (w tym 23 % podatku VAT).

          Na nabywcę przedmiotowej nieruchomości ustalona została Pani Agata Grochoła.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta