Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXXXVI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

Rada Miejska w Przemyślu - transmisje z sesji Rady


LXXXVI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2022-06-06, godz. 09:00 w Dużej Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu (STACJONARNIE).

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli oraz Przemyskiej Rady Seniorów.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl oraz cennika opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych - proj. nr 88/2022.
  PDFproj. nr 88.2022.pdf (63,86KB)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 86/2022.
  PDF86.2022.pdf (586,56KB)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 85/2022.
  PDF85.2022.pdf (771,14KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 84/2022.
  PDF84.2022.pdf (495,11KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 80/2022.
  PDF80.2022.pdf (913,00KB)
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 79/2022.
  PDF79.2022.pdf (457,86KB)
 9. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr 104/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu "Przemyska Karta Seniora" - proj. nr 87/2022.
  PDF87.2022.pdf (699,73KB)
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 130/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl" - proj. nr 72/2022.
  PDF72.2022.pdf (1,23MB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 132/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - proj. nr 73/2022.
  PDF73.2022.pdf (1,78MB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Nr 135/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl i przekazania go do zaopiniowania - proj. nr 77/2022.
  PDF77.2022.pdf (963,28KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonej części targowiska "Mój Rynek" przy ul. Sportowej 2 - proj. nr 78/2022.
  PDF78.2022.pdf (2,16MB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - proj. nr 81/2022.
  PDF81.2022.pdf (1,45MB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zielińskiego - Lempertówka" - proj. nr 83/2022.
  PDF83.2022.pdf (9,70MB)
  PDFzał. nr 1 do 83.2022.pdf (1,39MB)
 16. Wystąpienia radnych.
 17. Zakończenie obrad.