Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej w Przemyślu przy ul. Kard. Wyszyńskiego

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

INFORMACJA

          Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 1245 o powierzchni 0,0930 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00050381/9, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przemyślu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

          Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 7 lipca 2022 r.

PDFwykaz GN.6840.62.2022.pdf (343,29KB)

wykaz GN.6840.62.2022.jpeg