Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej przy ul. Dworskiego 14A w Przemyślu

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

INFORMACJA

 

           Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. w Przemyślu, oznaczonej jako działka nr 902/2 o powierzchni 0,0085 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00098514/9, zabudowanej budynkiem łącznika pomiędzy budynkami Dworskiego nr 14 i nr 14A, zbywanej wraz z udziałem wynoszącym 56/2000 niewydzielonych części w działce nr 1937 o powierzchni 0,0077 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00000131/7, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 27 czerwca 2022 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

PDFwykaz GN.6840.44.2022.pdf

wykaz GN.6840.44.2022.jpeg