Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku kolejnego przetargu na sprzedaż działek nr 588/1 i nr 588/2 obręb 201, ul. Łokietka

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.34.2022                                                               Przemyśl, dnia 12 maja 2022 r.

 

INFORMACJA

        Na dzień 4 maja 2022 r. został ogłoszony i zorganizowany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, kolejny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 588/1 o powierzchni 0,0139 ha w obrębie 201 m. Przemyśla i działka nr 588/2 o powierzchni 0,0450 ha w obrębie 201 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00055620/2 wraz z udziałem wynoszącym 2/3 niewydzielonych części w działce nr 587 o powierzchni 0,0172 ha w obrębie 201 m. Przemyśla objętej księgą wieczystą nr PR1P/00101443/5.

           Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości została określona na kwotę 45 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT).

           Z uwagi na fakt, że nikt nie przystąpił do ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego (w ustalonym terminie do dnia 26 kwietnia 2022 r. nikt nie wpłacił wadium), przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta