Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprostowanie do ogłoszenia o kolejnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Przemyślu

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.33.2022                                                                                                                                Przemyśl, dnia 14 lutego 2022 r.

SPROSTOWANIE
ogłoszenia o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl

 

Prezydent Miasta Przemyśla prostuje treść ogłoszenia o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym, ogłoszonym na dzień 2 marca 2022 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, sala nr 19, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 2916/32 o powierzchni 0,0655 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00063463/2, położonej w rejonie ul. Jana III Sobieskiego i ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przemyślu, zbywanej wraz z 1/10 niewydzieloną częścią działki nr 2916/24 o powierzchni 0,1127 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00099722/7, niezabudowanej, w następujący sposób:

w zdaniu pierwszym pkt. 4 ogłoszenia „Przeznaczenie nieruchomości” jest – „MN2”, powinno być – „MN3”.

Pozostałe warunki przetargu podane w ogłoszeniu z dnia 25 stycznia 2022 r. znak GN.6840.33.2022 pozostają bez zmian.

z up.  PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Łapa
Sekretarz Miasta