Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprostowanie ogłoszeń o drugich przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przy ul. Cegielnianej.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

SPROSTOWANIE

ogłoszeń o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl,
położonych przy ul. Cegielnianej w Przemyślu

 

          Prezydent Miasta Przemyśla prostuje treść ogłoszeń o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych przy ul. Cegielnianej w Przemyślu, ogłoszonych na dzień
16 lutego 2022 r., w następujący sposób:

- w pkt 2 ogłoszenia dotychczasowa treść: „działki nr 507/7  o powierzchni 0,0848 ha w obrębie 213 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00051368/9”,
otrzymuje brzmienie:
„działki nr 507/7  o powierzchni 0,0848 ha w obrębie 213 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00115996/7”.

- w pkt 7 ogłoszenia dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie:
„Obciążenie nieruchomości: W dziale III księgi wieczystej PR1P/00051368/9, ujawnione są dwa wpisy:
- ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 220/1 i nr 507/4 do działki nr 507/5 obr. 213 (…).
- ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 220/1 i nr 507/4 do działki nr 507/6 obr. 213 (…).
Wpisy te nie dotyczą nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży."

           Pozostałe warunki przetargów zawarte w ogłoszeniach z dnia 11.01.2022 r. znak GN.6840.3.2022, GN.6840.5.2022, GN.6840.6.2022, GN.6840.7.2022, GN.6840.8.2022, pozostają bez zmian. 

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Łapa
Sekretarz Miasta