Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

REGULACJA TYTUŁÓW PRAWNYCH

Nazwa usługi:
REGULACJA TYTUŁÓW PRAWNYCH
Kogo dotyczy:

Osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym bez tytułu prawnego tj. po wyprowadzeniu się głównego najemcy lub tych, którzy utracili tytuł prawny do zajmowanego lokalu na podstawie złożonego wniosku.

Uwagi:
-
Czas realizacji usługi:
Termin odpowiedzi na złożony wniosek do 30 dni. W przypadkach skomplikowanych do 60 dni.
Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o uregulowanie tytułu prawnego z krótkim opisem sytuacji i okresu zamieszkiwania z głównym najemcą lub powodem utraty tytułu prawnego.
  2. Deklaracja o dochodach (załącznik).
  3. Oświadczenie o stanie majątkowym (załącznik).
  4. Zaświadczenia o dochodach za okres ostatnich 3- ech miesięcy wszystkich osób ubiegających się o uregulowanie tytułu prawnego (załącznik).
  5. Umowa najmu lokalu mieszkalnego (kopia - oryginał do wglądu) poprzedniego najemcy.
  6. Decyzja administracyjna przydzielająca lokal mieszkalny (kopia - oryginał do wglądu).
Opłaty:

Bez opłaty.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Podstawa prawna::
  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego ( (Dz. U. z 2021 r. 1805 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. – o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172 t.j.).
  4. Uchwała  Nr 222/2014 Rady Miejskiej  w  Przemyślu z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przemyśl oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2017 r. poz. 803 z późn. zm.).
Wydział realizujący usługę:
Wydział Gospodarki Lokalowej
Adres Wydziału:
37 – 700 Przemyśl, ul. Wodna 11, pok. Nr 305
Telefon:

Telefon: +4816 678 97 65
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl

Godziny pracy::

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Wtorek - 7.30-
16.00

E-Usługa:
-

Do pobrania:

PDFDeklaracja_o_dochodach.pdf (228,03KB)
PDFOświadczenie o stanie majątkowym.pdf (61,49KB)
PDFZaswiadczenie_o_zarobkach.pdf (191,62KB)