Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYKREŚLENIE HIPOTEKI USTANOWIONEJ Z TYTUŁU REMONTU BUDYNKU

Nazwa usługi:
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYKREŚLENIE HIPOTEKI USTANOWIONEJ Z TYTUŁU REMONTU BUDYNKU
Kogo dotyczy:

Właściciel lub współwłaściciel nieruchomości, dla której ustanowiona została hipoteka.

Uwagi:
-
Czas realizacji usługi:
Zaświadczenie winno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku (w przypadku, gdy wydanie zaświadczenia nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – art. 218 § 2 k.p.a.).
Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykreślenie hipoteki (wzór określa załącznik).
  2. Dowód zapłaty kwoty wpisanej hipoteki wraz z odsetkami.
  3. Pełnomocnictwo w przypadku gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika.
  4. Odpis prawomocnego postępowania sądowego o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku,gdy wnioskodawca jest spadkobiercą ujawnionego w księdze wieczystej właściciela nieruchomości.
  5. Odpis umowy kupna-sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego w przypadku, gdy wnioskodawca jest nieujawnionym w księdze wieczystej nabywcą nieruchomości.
Opłaty:
  1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17 zł.
  2. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową w  kwocie 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

 Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11, we wpłatomacie ( Rynek 1) lub na konto UM w Przemyślu, którego numer dostępny jest na stronie internetowej bip.przemysl.pl

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Podstawa prawna::
  1. Art. 94 i 100 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204 z późn. zm.).
  2. Art.13 ust.2 ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o remontach i odbudowie oraz o wykańczaniu budowy i nadbudowie budynków (Dz. U. z 1968 r. Nr 36 poz. 249 z późn.zm.).
Wydział realizujący usługę:
Wydział Gospodarki Lokalowej
Adres Wydziału:
37 – 700 Przemyśl, ul. Wodna 11, pok. Nr 305
Telefon:

Telefon: +48 16 678 97 65
e-mail: 

Godziny pracy::

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Wtorek - 7.30-
16.00

E-Usługa:
-

Do pobrania:

PDFWniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_wykreslenie_hipoteki.pdf (201,85KB)