Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

POTWIERDZENIE WSTĄPIENIA W STOSUNEK NAJMU LOKALU PO ŚMIERCI GŁÓWNEGO NAJEMCY

Nazwa usługi:
POTWIERDZENIE WSTĄPIENIA W STOSUNEK NAJMU LOKALU PO ŚMIERCI GŁÓWNEGO NAJEMCY
Kogo dotyczy:

Osób zamieszkujących wspólnie ze zmarłym głównym najemcą.

Uwagi:
-
Czas realizacji usługi:
Termin odpowiedzi na złożony wniosek do 30 dni. W przypadkach skomplikowanych do 60 dni.
Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu z krótkim opisem czasu (okresu) zamieszkiwania z głównym najemcą oraz pozostałe osoby, które pozostały w lokalu mieszkalnym. 
  2. Umowa najmu lokalu mieszkalnego (kopia - oryginał do wglądu).
  3. Decyzja administracyjna przydzielająca lokal mieszkalny (kopia - oryginał do wglądu).
Opłaty:

Bez opłaty.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Dochodzenie praw możliwe na drodze postępowania sądowego z powództwa cywilnego.
Podstawa prawna::
  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. – o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172 tekst jedn.).
  3. Uchwała Nr 222/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przemyśl oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Wojew. Podkarpackiego z 2017 r. poz. 803 z późn. zm.).
Wydział realizujący usługę:
Wydział Gospodarki Lokalowej
Adres Wydziału:
37 – 700 Przemyśl, ul. Wodna 11, pok. nr 304
Telefon:

Telefon: +48 16 675 20 17
e-mail: 

Godziny pracy::

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Wtorek - 7.30-
16.00

E-Usługa:
-