Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PODZIAŁ, POSZERZENIE LOKALU MIESZKALNEGO, POŁĄCZENIE DWÓCH SĄSIADUJĄCYCH ZE SOBĄ LOKALI MIESZKALNYCH

Nazwa usługi:
PODZIAŁ, POSZERZENIE LOKALU MIESZKALNEGO, POŁĄCZENIE DWÓCH SĄSIADUJĄCYCH ZE SOBĄ LOKALI MIESZKALNYCH
Kogo dotyczy:

Najemców lokali mieszkalnych.

Uwagi:
-
Czas realizacji usługi:
Termin odpowiedzi na złożony wniosek do 30 dni. W przypadkach skomplikowanych do 60 dni.
Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek z krótkim opisem sprawy.
  2. Umowa najmu lokalu mieszkalnego (kopia - oryginał do wglądu).
  3. Decyzja administracyjna przydzielająca lokal mieszkalny (kopia - oryginał do wglądu).
Opłaty:

Bez opłaty .

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Podstawa prawna::
  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. – o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172 tekst jedn.).
  2. Uchwała Nr 222/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przemyśl oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Wojew. Podkarpackiego z 2017 r. poz. 803 z późn. zm.).
Wydział realizujący usługę:
Wydział Gospodarki Lokalowej
Adres Wydziału:
37 – 700 Przemyśl, ul. Wodna 11, pok. nr 304
Telefon:

Telefon: +48 16 675 20 17
e-mail: 

Godziny pracy::

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Wtorek - 7.30-16.00

E-Usługa: