Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZWROT KAUCJI MIESZKANIOWYCH

Nazwa usługi:
ZWROT KAUCJI MIESZKANIOWYCH
Kogo dotyczy:

Najemców wykupujących lub zdających lokal mieszkalny.

Uwagi:
-
Czas realizacji usługi:
Termin odpowiedzi na złożony wniosek do 30 dni. W przypadkach skomplikowanych do 60 dni.
Wymagane dokumenty:

Wniosek o zwrot zwaloryzowanej kwoty kaucji mieszkaniowej oraz dołączone następujące dokumenty:

 1. Dowód potwierdzający wpłatę kaucji mieszkaniowej - kopia plus oryginał do wglądu,
 2. Zaświadczenie z właściwego ADM-u o dacie  dokonania pełnej wpłaty kaucji, jej wysokości oraz, że nie dokonano jej zwrotu.
 3. Umowa najmu lokalu mieszkalnego - kopia plus oryginał do wglądu.
 4. Decyzja o przydziale mieszkania.
 5. Kopia Aktu Notarialnego plus oryginał do wglądu
Opłaty:

Bez opłaty.

Tryb odwoławczy:
Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
Podstawa prawna::
 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. – o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172).
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.)
 3. Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 03.10.2000r. K. 33/99,
 4. Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26.09.2002r. III CZP 58/02 – SN 2002/9/10,
 5. Zarządzenia Nr 249/2005 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 26.10.2005r. w sprawie ustalenia zasad naliczania waloryzacji kaucji mieszkaniowych wpłaconych przez najemców, lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Przemyśl i zawierania ugód pozasądowych w wyżej wymienionych sprawach.
 6. Uchwała Nr 64/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 kwietnia2008 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (t.j. z 6 listopada 2017 r. poz. 3597 z późn. zm.)
Wydział realizujący usługę:
Wydział Gospodarki Lokalowej
Adres Wydziału:
37 – 700 Przemyśl, ul. Wodna 11, pok. Nr 312
Telefon:

Telefon: +48 16 675 20 18
e-mail: 

Godziny pracy::

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Wtorek - 7.30-
16.00

E-Usługa:
-