Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Nazwa usługi:
SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
Kogo dotyczy:

Najemców lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśl.

Uwagi:
-
Czas realizacji usługi:
Do 9 miesięcy.
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego oraz dokumenty:

  • kopia umowy najmu lokalu mieszkalnego poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez ADM oraz aneks do umowy najmu wykonany w oparciu o dokumentację techniczną budynku,
  • zaświadczenie z PGM Sp. z o.o., kto jest najemcą lokalu oraz o niezaleganiu z opłatami
    z tytułu najmu,
  • zaświadczenie z PGM Sp. z o.o., czy najemca uzgadniał zakres i możliwość prowadzonych ulepszeń podnoszących standard mieszkania – w przypadku dokonania przez najemcę modernizacji lokalu.

2. Wzór wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego określa załącznik do niniejszej Karty Usługi.

Opłaty:

Bez opłaty.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Podstawa prawna::
  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z póżn. zm.).
  2. Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1048 t.j.).
  3. Uchwała Nr 64/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (t.j. 06 listopada 2017 r., poz. 3597 z późn. zm.).
Wydział realizujący usługę:
Wydział Gospodarki Lokalowej
Adres Wydziału:
37 – 700 Przemyśl, ul. Wodna 11, pok. Nr 307
Telefon:

Telefon: +48 16 675 21 09, +48 16 675 20 01
e-mail: 

Godziny pracy::

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Wtorek - 7.30-16.00

E-Usługa:

Do pobrania:

PDFzalacznik-wzor-wniosku-o-sprzedaz-lokalu-mieszkalnego-2.pdf (195,84KB)