Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ADAPTACJA STRYCHU W BUDYNKU STANOWIĄCYM MIENIE GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL

Nazwa usługi:
ADAPTACJA STRYCHU W BUDYNKU STANOWIĄCYM MIENIE GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL
Kogo dotyczy:

Osoby, których wniosek został zakwalifikowany do dokonania we własnym zakresie adaptacji na cele mieszkalne powierzchni wspólnego użytku o funkcji dotychczasowej innej niż mieszkalna.

Uwagi:
-
Czas realizacji usługi:
Termin odpowiedzi na złożony wniosek – 30 dni.
Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek.
  2. Opinia zarządcy budynku.
  3. Szkic (rzut poziomy strychu) z określeniem proponowanej do adaptacji części strychu i powierzchni lokalu.
Opłaty:

Bez opłaty.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Podstawa prawna::
  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 1805 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 172 t. j.).
  4. Uchwała Nr 222/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przemyśl oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 01.03.2017 r., poz. 803 z późn. zm.).
Wydział realizujący usługę:
Wydział Gospodarki Lokalowej
Adres Wydziału:
37-700 Przemyśl, ul. Wodna 11, pok. nr 303
Telefon:

Telefon: +48 16 678 21 89
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl

Godziny pracy::

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Wtorek - 7.30-16.00

E-Usługa: