Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO Z ZASOBÓW KOMUNALNYCH

Nazwa usługi:
WYNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO Z ZASOBÓW KOMUNALNYCH
Kogo dotyczy:

- Gospodarstw domowych o niskich dochodach, nie mających zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, w rozumieniu uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu, określającej zasady wynajmu lokali z zasobu komunalnego,

- Gospodarstw domowych, których uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego, lokalu zamiennego wynikają z zasad i przypadków przewidzianych ustawą,

- Na tymczasowe pomieszczenia.

Uwagi:
-
Czas realizacji usługi:
Termin odpowiedzi na złożony wniosek – 30 dni. Wynajem lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z zatwierdzoną „Listą mieszkaniową”.
Wymagane dokumenty:
  1. wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego, potwierdzony przez administratora, zarządcęlub właściciela budynku/lokalu (druk wniosku wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie lub na stronie internetowej www.przemysl.pl) – załącznik nr 2 do karty usługi,
  2. kserokopia umowy najmu lokalu mieszkalnego, w którym wnioskodawca zamieszkuje obecnie (bądź inny tytuł prawny do lokalu),
  3. zaświadczenia i oświadczenia o dochodach, za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, wnioskodawcy i osób wykazanych do wspólnego zamieszkania, ze wszystkich źródeł ich uzyskiwania, w szczególności:

- zaświadczenie z zakładu pracy (dotyczy osób pracujących, na druku tut. Urzędu) – załącznik     nr 3,

- zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o pobranych świadczeniach,

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – zaświadczenie podpisane przez księgową (na druku tut. Urzędu) – załącznik nr 3,

- w przypadku pobierania renty lub emerytury – kserokopia decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

- w przypadku pobierania alimentów – wyrok sądowy,

- w przypadku pobierania stypendiów – zaświadczenie ze szkoły/uczelni,

 4.   deklaracja o wysokości dochodów – załącznik nr 4,

 5.   oświadczenie o stanie majątkowym – załącznik nr 5,

 6.   oświadczenie o tytule prawnym do innego lokalu – załącznik nr 6,

 7.   w przypadku rozwodu lub separacji – kserokopia sentencji wyroku sądowego/postanowienia  sądu o orzeczonej separacji,

 8.   w przypadku wypowiedzenia umowy najmu lub wyroku eksmisyjnego – kserokopia dokumentów,

 9.   w odniesieniu do wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych - postanowienie sądowe o umieszczeniu w domu dziecka lub w rodzinie zastępczej.

Opłaty:

Bez opłaty.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Podstawa prawna::
  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 1805 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 172 t. j.).
  4. Uchwała Nr 222/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przemyśl oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 01.03.2017 r., poz. 803 z późn. zm.).
Wydział realizujący usługę:
Wydział Gospodarki Lokalowej
Adres Wydziału:
37-700 Przemyśl, ul. Wodna 11, pok. nr 303
Telefon:

Telefon: +48 16 678 21 89
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl

Godziny pracy::

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Wtorek - 7.30-16.00

E-Usługa:

Do pobrania:

PDFzał. nr 1 Infromacja_do_wniosku.pdf
PDFzał. nr 2 Wniosek_o_wynajem_lokalu.pdf
PDFzał. nr 3 Zaswiadczenie_o_zarobkach.pdf
PDFzał. nr 4 Deklaracja_o_dochodach.pdf
PDFzał. nr 5 Oświadczenie o stanie majątkowym.pdf
PDFzał. nr 6 Oswiadczenie.pdf