Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, ogłoszonych na dzień 02.03.2022 r.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

I N F O R M A C J A

           Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 2 marca 2022 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

  • kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 58/1 w obrębie 210, położonej przy ul. Grochowska, godz. 9:00,
  • przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1173/4 w obrębie 203, położonej przy ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, godz. 9:30,
  • drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 507/15 w obrębie 213, położonej przy ul. Fabryczna, godz. 10:00,
  • kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2916/32 wraz z udziałem 1/10 n. cz. działki nr 2916/24, obie w obrębie 202, położonej przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego, godz. 10:30.

            Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.     

          Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

            Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12,  tel. (16) 675-21-27, e-mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl., http.://www.przemysl.pl., lub przez skrytkę ePUAP.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta