Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 17/2022 PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA z dnia 19-01-2022 zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznych struktur jednostek organizacyjnych urzędu oraz zasad zastępstw

Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 245/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Przemyślu z późn. zm.-

zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 290/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wewnętrznych struktur jednostek organizacyjnych urzędu oraz zasad zastępstw z późn. zm. :
1. załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. załącznik nr 7 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. załącznik nr 8 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4. załącznik nr 10 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5. załącznik nr 16 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6. załącznik nr 17 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia,
7. załącznik nr 18 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun

PDFZalacznik1 17/2022.pdf

PDFZalacznik2 17/2022.pdf

PDFZalacznik3 17/2022.pdf

PDFZalacznik4 17/2022.pdf

PDFZalacznik5 17/2022.pdf

PDFZalacznik6 17/2022.pdf

PDFZalacznik7 17/2022.pdf