Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 12/2022 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 17-01-2022 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu OrganizacyjnegoUrzędu Miejskiego w Przemyślu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm) -

zarządza się co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemyślu stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 245/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu: prezydenta w pełnieniu nadzoru ” w pkt. 1 „Jednostki organizacyjne miasta” wiersz 3 otrzymuje brzmienie:
w załączniku nr 4 do regulaminu wykaz jednostek organizacyjnych miasta przemyśla, spółek, służb, inspekcji oraz straży uwzględniający jednostki organizacyjne urzędu wspomagające

3.

PRZEMYSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

uchwała Nr 174/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia
25 listopada 2021 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Przemyski Ośrodek Spotu i Rekreacji w Przemyślu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu

 

Mickiewicza 30,

37-700 Przemyśl

Wydział Edukacji
i Sportu

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun