Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Petycje skierowane do Rady Miejskiej w 2022 roku

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji przez Radę Miejską w Przemyślu odbywa się na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 poz. 1195)

 

L.p.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

 

Skan petycji

 

Przedmiot petycji

 

Data złożenia petycji

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy

 

Zasięgane opinie

 

Informacja
o sposobie załatwienia petycji

1. Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin PDFPCZY-P4.PDF (4,26MB)
 
Podjęcie przez Radę Miejską w Przemyślu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 11.01.2022 r. 11.04.2022 r.

PDFP. Czyż - prośba o zajęcie stanowiska.pdf (4,08MB) PDFPCZY-P2.PDF (42,75KB)
PDFPCZY-Z1.PDF (237,93KB)
PDFPCZY-Z2.PDF (338,79KB)

W dniu 27.03.2023 r. Rada Miejska w Przemyślu podczas sesji Rady Miejskiej podjęła następujący wniosek: zdjęcie z porządku obrad powyższego projektu uchwały i ponowne skierowanie sprawy do rozpatrzenia przez Komisję Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia.
2. XXX PDFPetycja w spr. wprowadzenia drastycznych podwyżek cen za opłaty parkingowe.pdf (4,11MB)
 
Podjęcie przez Radę Miejską w Przemyślu uchwały w sprawie wprowadzenia drastycznych podwyżek cen za opłaty parkingowe. 07.03.2022 07.06.2022 r. -


PDFStanowisko KSW - pismo przewodnie - anonimizacja.pdf (552,61KB)JPEGSKRM.23032913550_0001.jpeg (97,83KB)
 

3. XXX PDFPetycja - w sprawie remontu górnej części ulicy Marcina Bielskiego w Przemyślu.pdf (922,08KB)
 
Podjęcie przez Radę Miejską w Przemyślu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji, dotyczącej remontu górnej części ulicy Marcina Bielskiego w Przemyślu. 11.05.2022 11.08.2022 r. - W trakcie załatwienia
4. XXX PDFPetycja - sprzeciw wobec budowy zachodniej obwodnicy w granicach miasta Przemyśla.pdf (1,62MB)
 
Podjęcie przez Radę Miejską w Przemyślu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 14.06.2022 14.09.2022 r. - W trakcie załatwienia
5. XXX PDFPetycja w sprawie wprowadzenia zerowej stawki VAT na drewno opałowe.pdf (799,02KB)
 
Podjęcie uchwały w sprawie petycji mieszkańca, dotyczącej wprowadzenia zerowej stawki VAT na drewno opałowe do Ministra Finansów. 27.06.2022 27.09.2022 r. - W trakcie załatwienia