Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie TSSE - dz. 2/30 w obrębie 213

GN.6840.25.2022                                                                                           Przemyśl, dnia 7stycznia 2022 r.

INFORMACJA

Na dzień 29 grudnia 2021 r. roku został ogłoszony i zorganizowany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Przemysłowej, na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, oznaczonej jako działka nr 2/30 o powierzchni 6,4813 ha, w obrębie 213 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00071599/3.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości została ustalona w wysokości 1 400 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.

Z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla drugiego przetargu ustnego nieograniczonego – w wyznaczonym terminie do dnia 21 grudnia 2021 r. nikt nie wpłacił wadium – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta