Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Bielskiego

GN.6840.13.2022                                                                                                                     Przemyśl, dnia 7 stycznia 2022 r.

INFORMACJA

Na dzień 29 grudnia 2021 r. został ogłoszony i zorganizowany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 270 o powierzchni 0,0909 ha i działka nr 271 o powierzchni 0,0051 ha, obie w obrębie 205 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00047954/3, położonej przy ul. Bielskiego w Przemyślu.

Cena wywoławcza została określona na kwotę 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.

Do udziału w przetargu dopuszczony został jeden podmiot, który w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu tj. do dnia 21 grudnia 2021 r., wniósł wadium w kwocie 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) brutto.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 151 500,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto.

Na nabywcę przedmiotowej nieruchomości ustalona została Infores Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Przemyślu.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta