Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Fabrycznej.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.43.9.2016                                                                   Przemyśl, dnia 30.12.2021 r.

 

I n f o r m a c j a

 

       Na dzień 22 grudnia 2021 r. został ogłoszony i zorganizowany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00051368/9, oznaczonej jako działka nr 507/15 o powierzchni 0,2975 ha w obrębie 213, położonej przy ul. Fabrycznej w Przemyślu.

        Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości została ustalona na kwotę 380 000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).

        Z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla przetargu ustnego nieograniczonego – w wyznaczonym terminie do dnia 14 grudnia 2021 r. nikt nie wpłacił wadium, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta