Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 206/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Uchwała Nr 206/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn.zm.)  Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków

   
       

dochody

wydatki

           
       

175 735,36 zł

175 735,36 zł

Dział

Rozdział

§

     
           

600

   

Transport i łączność

 

175 735,36 zł

           
 

60004

 

Lokalny transport zbiorowy

 

175 735,36 zł

           
   

4150

Dopłaty w spółkach prawa handlowego

 

175 735,36 zł

           
     

Miejski Zakład Komunikacji SP. z o.o

 

175 735,36 zł

           

756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

175 735,36 zł

 
           
 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

175 735,36 zł

 
           
   

0010

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

175 735,36 zł

 

                                                                                                       

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 206 2021.pdf (439,20KB)