Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 201/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl

Uchwała Nr 201/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) – Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 205 m. Przemyśla oznaczonej jako działka nr 435/12 o powierzchni 0,0069 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00056773/6, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 420 w obrębie 205 m. Przemyśla.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Janusz Zapotocki


PDFUchwała nr 201 2021.pdf (191,33KB)