Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 200/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Uchwała Nr 200/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)  Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków

   
       

dochody

wydatki

           
       

11 107,00 zł

11 107,00 zł

Dział

Rozdział

§

     
           

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11 107,00 zł

11 107,00 zł

           
 

90013

 

Schroniska dla zwierząt

11 107,00 zł

11 107,00 zł

           
   

0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

11 107,00 zł

 
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

6 107,00 zł

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

5 000,00 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Janusz Zapotocki


PDFUchwała nr 200 2021.pdf (506,90KB)