Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargów na sprzedaż nieruchomości połozonych przy ul. Cegielnianej.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.43.(3,4,5,6,7,8).2016                                              Przemyśl, dnia 23 grudnia 2021 r.

 

I n f o r m a c j a

       Na dzień 15 grudnia 2021 r. zostały ogłoszone i zorganizowane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 przetargi ustne nieograniczone w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w obrębie 213 m. Przemyśla, objętych księgą wieczystą nr PR1P/00051368/9, oznaczonych jako:

-  działka nr 507/8 o pow. 0,1279 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 niewydzieloną część w działce nr 507/7 o pow. 0,0848 ha, z ceną  wywoławczą 80 000,00 zł brutto (w tym 23 %  podatku VAT),

-  działka nr 507/9 o pow. 0,1395 ha, z ceną wywoławczą 70 000,00 zł brutto (w tym 23 %  podatku VAT),

-  działka nr 507/10 o pow. 0,1677 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 niewydzieloną część w działce nr 507/7 o pow. 0,0848 ha, z ceną wywoławczą 100 000,00 zł brutto (w tym 23 % podatku VAT),

działka nr 507/11 o pow. 0,1848 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 niewydzieloną część w działce nr 507/7 o pow. 0,0848 ha, z ceną wywoławczą 110 000,00 zł brutto (w tym 23 % podatku VAT),

-  działka nr 507/12 o pow. 0,1867 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 niewydzieloną część w działce nr 507/7 o pow. 0,0848 ha, z ceną wywoławczą 110 000,00 zł brutto (w tym 23 % podatku VAT),

-  działka nr 507/13 o pow. 0,1505 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 niewydzieloną część w działce nr 507/7 o pow. 0,0848 ha, z ceną wywoławczą 90 000,00 zł brutto (w tym 23 % podatku VAT).

      Z uwagi na fakt, że nikt nie przystąpił do ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Przemyśla przetargów ustnych nieograniczonych (w wyznaczonym terminie do dnia 07 grudnia 2021 r. nikt nie wpłacił wadiów), przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Łapa
Sekretarz Miasta