Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej przy ul. Skorupki, przeznaczonej do zbycia.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.38.1.2020                                                       

I N F O R M A C J A

       Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00056773/6, położonej w obrębie nr 205 miasta Przemyśla, oznaczonej jako działka nr 435/11 o powierzchni 0,0065 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

       Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) upływa w dniu 7 lutego 2022 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Łapa
Sekretarz Miasta

PDFWykaz dz. 435-11.pdf

wykaz dz. 435-11.jpeg