Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ul. Gabriela Narutowicza w Przemyślu

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.11.2.2020                                                             Przemyśl, dnia 16.12.2021 r.

INFORMACJA

Na dzień 8 grudnia 2021 r. został ogłoszony i przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 476/4 o powierzchni 0,0944 ha i działka nr 477/4 o powierzchni 0,0762 ha, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00057233/6, działka nr 484/2 o powierzchni 0,0263 ha i działka nr 484/4 o powierzchni 0,0149 ha, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00060569/4, działka nr 485 o powierzchni 0,0320 ha i działka nr 487/1 o powierzchni 0,0425 ha, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00060787/8 oraz działka nr 486 o powierzchni 0,0155 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00060717/7, wszystkie w obrębie 205 m. Przemyśla, położonej w rejonie ul. Gabriela Narutowicza w Przemyślu.

Cena wywoławcza do ww. przetargu została ustalona w wysokości 440 000,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.

Do udziału w przetargu dopuszczony został jeden podmiot, który w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu tj. do dnia 30 listopada 2021 r., wniósł wadium w kwocie 44 000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100) brutto.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 444 400,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta złotych 00/100) brutto.

Na nabywcę przedmiotowej nieruchomości ustalona została Infores Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Przemyślu.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta