Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Przerwa w Przemyślu

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.59.2019                                                      Przemyśl, dnia 16 grudnia 2021 r.

INFORMACJA

Na dzień 8 grudnia 2021 r. został ogłoszony i zorganizowany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 199/3 o powierzchni 0,1031 ha w obrębie 209 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00071774/4, położonej przy ul. Przerwa w Przemyślu.

Cena wywoławcza została określona na kwotę 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.

Z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla drugiego przetargu ustnego nieograniczonego – w ustalonym terminie do dnia 30 listopada 2021 r. nikt nie wpłacił wadium, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta