Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.4.2019                                                                         Przemyśl, dnia 16.12.2021 r.

INFORMACJA

Na dzień 8 grudnia 2021 r. został ogłoszony i zorganizowany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Przemyśla, położonej przy ul. Wysockiego, oznaczonej jako działka nr 132/15 o pow. 0,1578 ha w obrębie 201 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00072851/5 wraz z udziałem 1/16 niewydzielonej części w nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00087957/6, oznaczonej jako działki nr 132/2 o pow. 0,1741 ha, nr 132/14 o pow. 0,0428 ha i nr 133/5 o pow. 0,1552 ha, wszystkie w obrębie 201 m. Przemyśla.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości została określona na kwotę 145 000,00 zł brutto (w tym 23 % podatku VAT).

Z uwagi na fakt, że nikt nie przystąpił do ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla drugiego przetargu ustnego nieograniczonego (w wyznaczonym terminie do dnia 30 listopada 2021 r. nikt nie wpłacił wadium), przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta