Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 182/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przystapienia do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska

Uchwała Nr 182/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Euroregion  Karpacki Polska

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z póź. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala co następuje:

§ 1

Gmina Miejska Przemyśl przystępuje z dniem 1 stycznia 2022 r. do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.

§ 2

Organizację, zadania oraz tryb pracy Stowarzyszenia określa Statut Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska,  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Zobowiązania finansowe z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu będą pokrywane z dochodów własnych Gminy Miejskiej Przemyśl.

§ 4

Przedstawicielem Gminy Miejskiej Przemyśl w Stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska jest Prezydent Miasta Przemyśla.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
 
Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 182_2021_Euroregion.pdf (580,17KB)