Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podsumowanie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Prace nad programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 przebiegały w kilku etapach.

W pierwszym etapie, od 23 sierpnia do 10 września 2021 r., organizacje pozarządowe zostały zaproszone do składania wszelkich propozycji i uwag do projektu. W przewidzianym czasie nie wpłynęła żadna propozycja.

Następnie Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, na podstawie informacji przekazanych przez wydziały Urzędu Miejskiego, przygotował projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Zarządzeniem Nr 429/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 8 listopada 2021 r. powyższy projekt został poddany konsultacjom z Przemyską Radą Działalności Pożytku Publicznego, która przedłożony dokument zaopiniowała pozytywnie.