Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXXVII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad


LXXVII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2021-12-20, godz. 09:00 w POSIEDZENIE ZDALNE - WIDEOKONFERENCJA.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  a) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 219/2021.
  PDFProj. nr 219_2021.pdf (1,01MB)
 2. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli.

 3. Wystąpienia radnych.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla – proj. nr 187/2021 + autopoprawka.
  PDF187.2021.pdf (12,48MB)
  PDFOpinia RIO - Uchwała Nr 11_13_2021 z dn. 8.12.2021 r. - proj wpf.pdf (265,56KB)
  PDFProj. nr 187_2021 - autopoprawka.pdf (505,72KB)

 5. Podjęcie uchwały budżetowej na 2022 rok:

  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok – proj. nr 188/2021 + autopoprawka,PDFproj. nr 188.2021 - uchwała budżetowa.pdf (38,32MB)
  PDFZarządzenie Nr 439.2021 Prezydenta Miasta Przemyśla wraz z materiałami informacyjnymi.pdf (16,12MB)
  PDFOpinia RIO - Uchwała Nr 11_7_2021 z dn. 8.12.2021 r. - sfin deficytu.pdf (138,58KB)
  PDFProj. nr 188_2021 - autopoprawka.pdf (98,84KB)
  b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  PDFOpinia RIO - Uchwała Nr 11_18_2021 z dn. 8.12.2021 r. - opinia o proj. uchwały budzetowej.pdf (168,50KB)
  c) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały budżetowej,
  PDFKBF z dn. 16.12.2021 r. - Opinia Budżet 2022 rok.pdf (109,74KB)
  d) dyskusja,
  e) głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami,
  f) podjęcie uchwały budżetowej.
  g) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku - proj. nr 218/2021.PDFProj. nr 218_2021.pdf (198,84KB)
  h) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 216/2021.
  PDFProj. nr 216_2021.pdf (69,38KB)
  i) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 212/2021.PDFProj. nr 212_2021.pdf (224,77KB)
  j) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Przemyśla na lata 2021-2024 - proj. nr 214/2021.
  PDFProj. nr 214_2021.pdf (137,90KB)
  PDFProj. nr 214_2021 - załącznik.pdf (13,70MB)
  k) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejską Przemyśl umowy pierwokupu dotyczącej udziałów PGNIG Termika Energetyka Przemyśl sp. z o.o. oraz MPEC w Przemyślu sp. z o.o. - proj. nr 213/2021.PDFProj. nr 213_2021.pdf (770,18KB)
  l) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem i jedną osobę będącą pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu - proj. nr 217/2021.
  PDFProj. nr 217_2021.pdf (261,33KB)
  m) Podjęcie uchwały zmieniającej Statut Miasta Przemyśla - proj. nr 215/2021.
  PDFProj. nr 215_2021.pdf (94,10KB)
 6. Zakończenie obrad.

Kategorie strony: Rada Miejska