Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego w Przemyślu.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.47.(1,2).2019                                                 

I N F O R M A C J A

       Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętych księgą wieczystą nr PR1P/00090631/9, położonych w obrębie 203 miasta Przemyśla, oznaczonych jako:
1)  działka nr 1173/4 o powierzchni 0,2195 ha,
2)  działka nr 707 o powierzchni 0,1197 ha, działka nr 708 o powierzchni 0,1685 ha i działka nr 1195 o powierzchni 0,0444 ha,
przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów nieograniczonych.

       Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) upływa w dniu 12 stycznia 2022 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

PDFWykaz 1173-4.pdf (295,04KB)

wykaz dz. 1173-4 obr. 203.jpeg

PDFWykaz 707, 708, 1195.pdf (298,28KB)

wykaz dz. 1173-4 obr. 203.jpeg