Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla informuje że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia (aport).

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA     

MK.6840.42.2016              

I N F O R M A C J A

        Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w obrębie 212 miasta Przemyśla, oznaczonych jako:

- działka nr 219/2 o pow. 1,2195 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00059929/6,

- działka nr 218/3 o pow. 0,0601 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00089532/5,

- działka nr 225/3 o pow. 0,0442 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00095169/4,

przeznaczonych do zbycia poprzez wniesienie jako wkład niepieniężny (aport) do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej POŁUDNIE spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w postaci prawa własności nieruchomości.

         Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) upływa w dniu 22 grudnia 2021 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

PDFWYKAZ SIM.pdf