Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 409/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28-10-2021 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) –

zarządza się co następuje:

W załączniku nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 245/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu z późn.zm.:

a) wiersz 16 otrzymuje brzmienie:

16

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

(OZK)

12 -Naczelnik Wydziału


b) Wiersz 24 otrzymuje brzmienie:

 

24

Urząd Stanu Cywilnego

(USC)

11

-Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
-Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
-Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun