Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku kolejnego przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Zamoyskiego w Przemyślu

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.16.2018                                                      Przemyśl, dnia 21 października 2021 r.

INFORMACJA

Na dzień 13 października 2021 r. został ogłoszony i zorganizowany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 566 o powierzchni 0,0080 ha w obrębie 214 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00112038/3, położonej przy ul. Jana Zamoyskiego w Przemyślu.

Cena wywoławcza została określona na kwotę 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.

Z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego – w ustalonym terminie do dnia 5 października 2021 r. nikt nie wpłacił wadium, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta