Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej przy ul. Siemiradzkiego w Przemyślu

INFORMACJA

           Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działki nr 1071 o powierzchni 0,0666 ha i nr 1075 o powierzchni 0,0150 ha, obie w obrębie 207 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00055529/4, położonej przy ul. Siemiradzkiego w Przemyślu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 25 listopada 2021 r.

PDFwykaz MK.6840.40.2020.pdf

wykaz MK.6840.40.2020.jpeg