Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 388/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 13-10-2021 w sprawie powołania zespołów spisowych

Na podstawie art.26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U.2021.217 j.t ) oraz postanowień instrukcji inwentaryzacyjnej z dnia 31 lipca 2020 r. oraz Zarządzenia nr 344/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 13 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję zespoły spisowe w następującym składzie:
1. Pole spisowe nr 1 Nazwa pola spisowego – Kasa Urzędu Miejskiego Rodzaj inwentaryzacji – spis z natury
Środki pieniężne w gotówce z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych, weksle i czeki obce, akcje, obligacje, bony i inne papiery wartościowe w postaci materialnej Skład zespołu spisowego: 1 Joanna Skwirko - Przewodniczący

2 Grzegorz Masłyk - Zastępca Przewodniczącego

3 Iwona Fedyk - Członek


2. Pole spisowe nr 2 Nazwa pola spisowego – Druki ścisłego zarachowania Rodzaj inwentaryzacji – spis z natury
Druki ścisłego zarachowania Skład zespołu spisowego: 1 Jan Kuriańczyk - Przewodniczący

2 Monika Wójcik - Zastępca Przewodniczącego

3 Michał Tarnawski - Członek


3. Pole spisowe nr 3 Nazwa pola spisowego – Składniki majątkowe będące własnością obcych jednostek Rodzaj inwentaryzacji – spis z natury
Składniki majątkowe będące własnością obcych jednostek Skład zespołu spisowego: 1 Jacek Kwaśny - Przewodniczący

2 Wojciech Pietruszka - Zastępca Przewodniczącego

3 Anna Barszczowska - Członek


4. Pole spisowe nr 4 Nazwa pola spisowego – Środki trwałe znajdujące się na terenie niestrzeżonym oraz pozostałe środki trwałe na terenie Miasta Rodzaj inwentaryzacji – spis z natury
Środki trwałe znajdujące się na terenie niestrzeżonym oraz pozostałe środki trwałe na terenie Miasta Skład zespołu spisowego: 1 Beata Chudzio - Przewodniczący

2 Jacek Paniw - Zastępca Przewodniczącego

3 Agnieszka Hrycko - Członek

4 Małgorzata Dedio - Członek

5 Łukasz Popowicz - Członek

6 Mariusz Hatalski - Członek


5. Pole spisowe nr 5 Nazwa pola spisowego – Grunty oraz prawa zakwalifikowane do nieruchomości, w tym prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, budynki Rodzaj inwentaryzacji – weryfikacja
Nieruchomości w tym: grunty, prawo wieczystego użytkowania, budynki Skład zespołu spisowego ( grunty, prawo wieczystego użytkowania ): 1 Justyna Droń - Przewodniczący

2 Agata Hayder - Zastępca Przewodniczącego

3 Katarzyna Kalinowska - Członek

4 Anna Furmańska - Członek

5 Monika Pawlak - Członek
Skład zespołu spisowego ( grunty, prawo wieczystego użytkowania będące w zasobie Skarbu Państwa):

6 Danuta Wiącek - Przewodniczący

7 Dorota Grabiec - Zastępca Przewodniczącego

8 Ewelina Haczela - Członek
Skład zespołu spisowego ( budynki):

9 Teresa Niemiec - Przewodniczący

10 Konrad Gierczak - Zastępca Przewodniczącego

11 Artur Morawski - Członek


6. Pole spisowe nr 6 Nazwa pola spisowego – Środki trwałe do których dostęp jest znacznie utrudniony Rodzaj inwentaryzacji – weryfikacja
Środki trwałe do których dostęp jest znacznie utrudniony Skład zespołu spisowego: 1 Mariusz Juszczyk - Przewodniczący

2 Bartłomiej Barszczak - Zastępca Przewodniczącego

3 Iwona Sosa – Choma - Członek


7. Pole spisowe nr 7 Nazwa pola spisowego – Wartości niematerialne i prawne Rodzaj inwentaryzacji – weryfikacja
Wartości niematerialne i prawne Skład zespołu spisowego: 1 Janusz Czajka - Przewodniczący

2 Janusz Nowiński - Zastępca Przewodniczącego

3 Paweł Bugera - Członek


8. Pole spisowe nr 8 Nazwa pola spisowego – Zapasy materiałów promocyjnych Rodzaj inwentaryzacji – spis z natury
Zapasy materiałów promocyjnych Skład zespołu spisowego: 1 Anna Gremska - Przewodniczący

2 Bugusława Dzimira - Zastępca Przewodniczącego

3 Elżbieta Dobrowolska - Członek


9. Pole spisowe nr 9 Nazwa pola spisowego – Zapasy w magazynie podręcznym Rodzaj inwentaryzacji – spis z natury
Zapasy w magazynie podręcznym Skład zespołu spisowego: 1 Iwona Dawidowicz- Janas - Przewodniczący

2 Jolanta Fudali - Zastępca Przewodniczącego

3 Ewa Baran - Członek


10. Tematykę określoną w pkt 10 i 11 planu inwentaryzacji rocznej realizuje Wydział Finansowy i Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych poprzez merytorycznie odpowiedzialnych pracowników na drodze weryfikacji i potwierdzenia sald.

§ 2. Wyznaczam dzień 25 października 2021 r. jako datę rozpoczęcia pracy zespołów spisowych przy inwentaryzacji składników majątkowych objętych rocznym planem inwentaryzacji. Arkusze spisu z natury lub protokoły wraz z sprawozdaniem należy przekazać Skarbnikowi Miasta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2022 roku. § 3. Członkowie zespołów spisowych wykonywać będą zadania ustalone przez Przewodniczącego Zespołu Spisowego lub Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej.
§ 4. Zarządzenie powyższe wydaje się Przewodniczącym Zespołów Spisowych za potwierdzeniem odbioru.
§ 5. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun