Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - działka nr 787 w obrębie 203.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.41.2018                                              

I N F O R M A C J A

         Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 787o pow. 0,0800 ha, położonej w obrębie 203 miasta Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00055823/5, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu, został wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej.

        Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) upływa w dniu 23 listopada 2021 r.

z up. Prezydenta Miasta
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

PDFWykaz ul. Astronautów - 2021 r..pdf

wykaz MK.6840.41.2018.jpeg