Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 135/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl

Uchwała Nr 135/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) – Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w obrębie 203 m. Przemyśla, objętych księgą wieczystą Nr PR1P/00090631/9, oznaczonych jako:

  1. działka nr 1173/4 o powierzchni 0,2195 ha,
  2. działka nr 707 o powierzchni 0,1197 ha, działka nr 708 o powierzchni 0,1685 ha i działka nr 1195 o powierzchni 0,0444 ha.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 135 2021.pdf