Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 129/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Uchwała Nr 129/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 15 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)  Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków

   
       

dochody

wydatki

       

482 404,00 zł

482 404,00 zł

Dział

Rozdział

§

     

801

   

Oświata i wychowanie

482 404,00 zł

482 404,00 zł

           
 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 856,00 zł

 
           
   

0830

Wpływy z usług

4 856,00 zł

 
           
 

80104

 

Przedszkola

477 548,00 zł

 
           
   

0830

Wpływy z usług

477 548,00 zł

 
           
 

80105

 

Przedszkola specjalne

 

100 000,00 zł

           
   

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 

100 000,00 zł

           
     

niepubliczne jednostki systemu oświaty

 

100 000,00 zł

           
 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 

300 000,00 zł

           
   

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 

300 000,00 zł

           
     

niepubliczne jednostki systemu oświaty

 

300 000,00 zł

           
 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

 

82 404,00 zł

           
   

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 

82 404,00 zł

           
     

niepubliczne jednostki systemu oświaty

 

82 404,00 zł

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 129 2021.pdf