Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 128/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 15 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania

Uchwała Nr 128/2021
Rady Miejskiej w  Przemyślu
z dnia 15 września 2021 r.

 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Miejska w Przemyślu                                      

uchwala, co następuje

 

§ 1.

W uchwale Nr 38/2021  Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania § 1 otrzymuje brzmienie:                        

㤠1.

Określa się sumę, do której Prezydent Miasta Przemyśla może w 2021 roku samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 15 615 000 zł.”

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

      

§ 3.

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 128 2021.pdf